עיקר הפעילות של קרנות ההשקעה של BDA הוא ניצול הזדמנויות בשוק הנדל"ן הישראלי בתחום המלונאות. משבר הקורונה שינה את חוקי המשחק של שוק המלונאות ויצר מחסור רב בחדרי מלון, במיוחד במלונות עסקים. דבר זה בא לידי ביטוי ברכישות משמעותיות של חברות המלונות הגדולות בישראל. בשנת הקורונה הוגשו למעלה מ-70 בקשות לקבלת מענקים ממשרד התיירות בשנת 2020, שנת הקורונה. מגמות אלה זוהו על ידי עיתון הטיימס הלונדוני כי ישראל תהיה אחד מהיעדים התיירותיים הנחשקים בשנים שלאחר הקורונה.

מענה על צורך קיים: הביקוש לחדרי מלון יצר הזדמנויות רבות להסבת נדל"ן מסחרי למלונאות ולמגורים.

הקרן רוכשת בנייני משרדים בהנחה משמעותית על מחיר השוק והודות לקורונה, מבצעת בהם תכנון מחדש ובתוך 4-3 שנים מסיימת את ההשבחה וההמרה לבתי מלון.

לאחר שלוש שנים שתהליך שינוי – התב"א, המלווה ביועצים הטובים בישראל, מסתיים, מתבצעת בפועל הסבה מבנייני משרדים למלונות.

השבחת הנכס עם שינוי הייעוד. המשקיעים מעניקים הלוואת ומקבלים ריבית שנתית.

לאחר מכן, המשקיעים מקבלים את הנכס כבטוחה, ביחס חוב בטוחה גבוה. לחילופין, המשקיעים נכנסים כשותפים בפרויקט. BDA בונה בתי מלון המותאמים לעסקים ואנשי עסקים.