העקרונות שלנו

ההשקעות תמיד יתבצעו בישראל

היכן שיש למשקיעים את השליטה הרבה ביותר על הנעשה,  ואת היכולת לעקוב אחר כל ההתרחשויות הנוגעות למצב הנכס.

שקיפות מלאה

בניגוד להשקעות נדל"ן בחו"ל, במסגרתם מרבית הקרנות הן קופסה שחורה והמשקיעים לא מבקרים ולא יכולים לבדוק מהם הנכסים הנרכשים בפועל. BDA השקעות אלטרנטיביות מאפשרת נגישות מלאה של המשקיעים למידע גם באופן עצמאי. הנגישות מתאפשרת הן ממשרדי הקרן וגם דרך היכולת לבחון ולבדוק כל פרט בהשקעות מול הרשויות השונות בישראל.

דמי הניהול תלויים באופן ישיר בעמידה בתכנית העסקית ובתשואות עודפות

הרווח האמיתי שלנו בפועל נובע מעמידה בתכנית העסקית ומהשאת התשואה למשקיעים, תוך הקטנת הסיכון ככל שאפשר.

זהות אינטרסים

הון החברה המנהלת מושקע בסכום מהותי של מינימום 10% בכל פרויקט. כך כשאנחנו גם השותפים בקרנות יש לנו אינטרס ישיר שהם יצליחו.

נשקיע רק ברובעי עסקים משגשגים עם פעילות עסקית ענפה ומגוונות

נשקיע רק באזורים שבהם יש שילוב של פארקים ירוקים, מגדלי משרדים, צמודי רכבת ועורקי תחבורה מרכזיים.