מסלול הון וחוב משולב

מכשיר השקעה מתוחכם שבו ניתן להמיר חוב מהון. קרנות הלוואות P2P. קרן הלוואות P2P משקיעה בפלטפורמות חברתיות המאפשרות לאנשים פרטיים להלוות כסף לאנשים אחרים.